ZAKRES USŁUG

ZAKRES USŁUG

Ofertę naszej Kancelarii kierujemy do Klientów indywidualnych, jak również do firm, spółek czy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Zakres praktyk Kancelarii Lexis Partner związany z prawem gospodarczym i cywilnym obejmuje dwa obszary specjalizacji:

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, a w jej ramach:

 • bieżące doradztwo prawne
 • wsparcie w działaniach gospodarczych, informowanie o zmianach otoczenia prawnego prowadzonej działalności gospodarczej
 • tworzenie procedur wewnętrznych w tym ochrony danych osobowych (RODO)
 • ochrona w zakresie nieuczciwej konkurencji
 • ochrona praw intelektualnych
 • występowanie w kontaktach z innymi podmiotami, sądami i urzędami oraz ubezpieczycielami
 • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych

Świadczymy pomoc prawną związaną z:

 • planowaniem rozpoczęcia działalności
 • przewidywaniem oraz zażegnywaniem ryzykownych zdarzeń, które mogą wynikać z prowadzenia działalności gospodarczej

Doradztwo z zakresu prawa cywilnego dla osób fizycznych (konsumentów) w zakresie:

 • umów deweloperskich
 • spraw ubezpieczeniowych związanych z uzyskaniem odszkodowania
 • spraw związanych z nieruchomościami
 • spraw związanych z ochroną przed niesłusznymi windykacjami i egzekucjami
 • postępowań w trybie elektronicznym
 • spraw z dostawcami energii, np. dotyczącymi służebności przesyłu spraw sądowych związanych z rozwodami
 • spraw majątkowych (nabycie spadku, dział spadku, obalenie testamentu, zachowek, przyjęcie bądź odrzucenie spadku)
 • spraw sądowych i pozasądowych
 • spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego związanych z przyznawaniem opieki nad dziećmi (tworzenie porozumienia rodzicielskiego, piecza i opieka naprzemienna)
 • spraw alimentacyjnych
 • spraw spadkowych
 • umów o pracę (opiniowanie, doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę, porady w zakresie regulaminu pracy i wynagrodzenia, sprawy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, doradztwo w zakresie zwolnień grupowych)
 • praw autorskich do utworów,
 • ochrony prawnej wizerunku

Klientom indywidualnym oferujemy:

 • pomoc w sporządzaniu pism procesowych (pozwy, odpowiedzi na pozew, apelacje, kasacje, sprzeciwy, zażalenia, zarzuty, skargi, odwołania, wnioski oraz wiele innych)
 • reprezentację w sądach w charakterze pełnomocników procesowych i obrońców
 • opracowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych